plakat mathias buss
Nächster Ausstellungstermin (2015): European Parliament Brussels 19.10.2015 bis 22.10.2015